Pravila kupovine akcija

USLOVI PRODAJE

Citypopusti.rs želi Vam dobrodošlicu na svoj Web sajt. Korišćenjem sajta, podrazumeva se da ste pročitali, razumeli i složili se sa uslovima i pravilima upotrebe ovog sajta.

INTELEKTUALNA SVOJINA​

Citypopusti.rs  je vlasnik moralnih, imovinskih, autorskih i srodnih prava na sajtu i pripadajućoj bazi podataka. Svi materijali koji se nalaze na citypopusti.rs stranici ekskluzivno su pravo citypopusti.rs ili se koriste uz izričito odobrenje nosilaca autorskih prava kao i nosilaca prava na žigovima i/ili dizajnu. Kopiranje, distribucija, prenos, objavljivanje slika,tekstova, opisi usluga I proizvoda, logotipa I simbola ove Web stranice bez izričitog pismenog odobrenja strogo je zabranjeno! Kršenje ovih uslova može imati za posledicu povrede autorskih prava ili bilo kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

PRAVA I OBAVEZE

Prodavac kao vlasnik robe ili usluge se obavezuje da će ugovorenu promotivnu robu ili uslugu isporučiti na najkvalitetniji mogući način, poštujući sve standarde kvaliteta i savesnog privrednika. Obaveza Citypopusti.rs je da po najvišim standardima poslovanja organizuje i vodi promotivnu prodaju.

Citypopusti.rs ni na koji način ne može da bude odgovoran za bilo kakve nedostatke proizvoda ili usluga koje promotivno  prodaje jer ih nema u svom vlasništvu. Promotivno ih nudi putem svojih Web stranica, pa stoga ne može ni da bude odgovoran za potencijalne pravne i materijalne nedostatke robe ili usluge, ili za bilo kakve druge probleme i nedostatke koji mogu nastati prilikom korišćenja robe ili usluge koje nudi.

Za sve eventualne nedostatke u vezi sa isporukom ili manjkavosti robe ili usluge koje prodavac pruža odgovoran je isključivo taj prodavac. Putem poštanskih uplatnica, interneta ili na drugi elektronski način, robu ili usluge plaća korisnik i oslobadja sajt  Citypopusti.rs  od odgovornosti za štetu prouzrokovanu korisniku u vezi sa ovakvim načinima plaćanja za koju Citypopusti.rs  nije odgovoran.

Za svaku pojedinačnu kupljenu robu/uslugu Citypopusti.rs u ime ponudjača izdaje potvrdu u obliku vaučera na ime korisnika koji ga identifikuje pred prodavcem, i daje mu pravo da potražuje kupljenu robu ili usluge tokom roka važenja promotivne ponude. Ukoliko Korisnik ne iskoristi kupljenu robu ili usluge u roku važenja promotivne ponude koji je istaknut na samoj ponudi, sajt Citypopusti.rs  nije dužan da Korisniku vrati novac.

Kopiranje ili falsifikovanje vaučera je zabranjeno. Vaučer važi samo do datuma označenog na njemu i na naznačeno ime, uz važeći lični dokument.

Korisnik je saglasan da od sajta Citypopusti.rs  prima komercijalne poruke u vezi prodaje robe/usluga putem veb sajta uz pravo da u svakom trenutku povuče saglasnost tako što će pismenim putem obavestiti sajt Citypopusti.rs ili se odjaviti putem uputstva za odjavu .

Za sadržaj sajtova van svoje mreže Autor ne preuzima odgovornost. Link ka sajtu van mreže sajtova Autora ne podrazumeva da Autor prihvata odgovornost za sadržaj tog sajta. Za tačnost informacija,    odgovornost pripada pružaocu ponuđenih usluga i proizvoda.

Autor ne garantuje da sajt, serveri na kome se hostuje ili email poruke ne sadrže računarske viruse ili drugi potencijalno škodljiv softver. Posetilac koristi Citypopusti.rs na sopstveni rizik. Autor ne preuzima odgovornost za eventualnu štetu nastalu posećivanjem Sajta ili informacija sadržanih na njemu. Autor ne snosi odgovornost za kvalitet usluga ponuđenih na Sajtu.

Za zaštitu podataka koji omogućavaju pristup nalogu, poput korisničkog imena i lozinke, prilikom korišćenja sajta ,korisnik je sam odgovoran a takođe snosi odgovornost za postupke na sajtu dok je u svom nalogu. Ukoliko smatrate da je poverljivost vaših podataka za pristup nalogu ugrožena iz bilo kojih razloga, odmah obavesti Citypopusti.rs o tome, kako bismo blokirali pristup tvom nalogu i generisali nove pristupne podatke.

INFORMACIJE ZA POSETIOCE SAJTA

Kao korisnik slažeš se da razumeš i prihvataš sledeće odgovornosti:

Takođe se slažeš da nećeš činiti sledeće:

Autor će preuzeti tvoje podatke u svrhu učešća u različitim aktivnostima (informisanje, promocija, reklama, zabava)tako što ćete popuniti formular za registraciju iz kog se podrazumeva da pristaješ na sledeće:

1. da će ove podatke prikupiti, uskladištiti i obraditi Citypopusti.rs;

2. da će se podaci koristiti neograničen period vremena i za naknadne kontakte;

3. da primaš od Citypopusti.rs različite materijale, informacije, predloge i pozivnice za učešće u različitim aktivnostima, o različitim proizvodima  putem email obaveštenja. Svaka email poruka sa ovakvim sadržajem, sadrži i uputstvo za odjavu.

REKLAMACIJE I POVERLJIVOST

U slučaju bilo kakvih problema možeš nas kontaktirati putem formulara na sajtu ili telefonom na 069/1979-614.

Reklamacije primljene najkasnije poslednjeg dana perioda validnosti vaučera biće uzete u razmatranje.Vaše reklamacije biće obrađene, i o ishodu istih bićete obavešteni u roku od 8 dana od dana primanja reklamacije.

Citypopusti.rs poštuje i štiti pravo na privatnost posetilaca sajta. U tom slislu, prikupljanje i obrada ličnih podataka svakog posetioca sajta se radi u skladu sa odgovarajućim zakonima. Stoga će podaci koje posetilac sajta unese u svoj nalog biti korišćeni isključivo u svrhu zbog koje se prikupljaju.