Registruj se!
Već sam registrovan!!!

 
sideblock
Studio Za Edukaciju Logoučionica

Jurija Gagarina 148 a, TC Piramida (lok.64), Beograd
Radno vreme:
ponedeljak – petak od 12-20h
subota od 10-16h

Studio za edukaciju Logoučionica praktikuje individualni i grupni rad sa decom sa govorno-jezičkim poremećajima ili teškoćama vezanim za govorno ponašanje. Pored sistematizovane i sveobuhvatne procene, dijagnostike i rehabilitacije svih koji imaju problem sa usvajanjem i korišćenjem govora i jezika, naš studio funkcioniše i kao savetovalište za roditelje i stručne saradnike.

Govor je osnovno sredstvo za socijalizaciju dece, kao i prenošenje znanja usmeno i pismeno. Međutim, ukoliko postoje smetnje u govornoj komunikaciji, onda je to ozbiljna prepreka za intelektualni, emocionalni i psihološki razvoj deteta. Jedan od naših prioriteta je da ukažemo na važnost rane stimulacije i prevenciju razvoja govorno-jezičkih poremećaja.

Logopedski centar Logoučionica nudi Vam sledeće usluge:

 • Dijagnostika i tretman govorno-jezičkih smetnji nastalih usled različitih faktora
 • Dijagnostika i tretman razvojnih jezičkih smetnji (Disfazija, Alalija)
 • Prevencija, dijagnostika i tretman poremećaja fluentnosti govora (Mucanje)
 • Artikulacioni poremećaji, nemogućnosti ili nepravilnosti u izgovoru pojedinih glasova (Dislalija)
 • Poremećaj čitanja (Disleksija)
 • Poremećaj u savladavanju veština pisanja (Disgrafija)
 • Poremećaj socijalne interakcije, obrazaca komunikacije i oskudna i stereotipna interesovanja i aktivnosti
 • Pervazivni poremećaji (Autizam, Aspergov sindrom)
 • Psihološko savetovalište i savetodavni rad
 • Edukativno stvaralaštvo za decu uzrasta od dve godine pa naviše
 • Muzičke radionice za decu svih uzrasta

Naš tim čine vrhunski stručnjaci (defektolozi, logopedi, psiholog) koji poseduju dugogodišnje iskustvo u radu, posebno sa decom. Na osnovu opservacije i procene izrađujemo program tretmana, čija dužina zavisi od vrste i stepena oštećenja sluha, govora i jezika, uzrasta deteta, vremena kada je oštećenje nastalo i kreira se za svako dete ponaosob, uz strogo poštovanje fonološko-lingvističkih principa jezika, dinamike normalnog razvoja, govora i individualnih karakteristika svakog deteta.

U zavisnosti od vrste poremećaja i faze tretmana, određuje se dnevno trajanje tretmana koje može biti od 60 do 180 minuta, individualno ili u grupi, kao i učestalost dolazaka: svakodnevno, jednom, dva, tri ili četiri puta nedeljno.

Sa željom da svim mališanima omogućimo da na najrazličitije načine ispolje svoj kreativni potencijal, u prijatnom ambijentu našeg studija organizujemo raznovrsne likovne radionice, svakog dana u periodu od 12-20h, bez prethodnog zakazivanja. Rad sa decom sprovodi nastavnik likovne kulture koji mališane uči osnovama likovne umetnosti: crtanje, slikanje, vajanje glinom ili plastelinom. Takođe, mališani su slobodni da izrađuju predmete po svojoj želji: čestitke, slike, pozivnice…

Pored toga organizujemo i druge kreativne programe, kao što su:

 • Edukativne radionice po Montesori programu (napravi i ponesi)
 • Edukativne radionice za decu sa posebnim potrebama
 • Kreativni rođendani (kapacitet do 20-oro dece)
 • Muzičke radionice po metodi Edgara Willemsa, koje sprovodi muzički pedagog

Uz puno ljubavi i mnogo strpljenja, uspeh je zagarantovan!

Nema aktivnih ponuda brenda!

Design by KDStudio7
© 2016 | All rights reserved!